Pozyskiwanie odzieży

Wtórpol jest właścicielem ponad 54 000 pojemników na odzież używaną, ustawionych na terenie Polski, Słowacji, Czech i Węgier. W najbliższych latach nasza firma zamierza rozszerzyć obszar swojej działalności na Niemcy, Litwę, Łotwę, Estonię i Białoruś.

Kontenery dzierżawione są przez firmy partnerskie – lokalne przedsiębiorstwa, które odpowiadają za zdobywanie lokalizacji na ustawianie pojemników, regularne ich opróżnianie (dwa razy w miesiącu, w razie potrzeby, po uzyskaniu informacji od właścicieli gruntów, na których stoją), oraz utrzymanie w należytym stanie.

Obecność pojemników, do których można łatwo dotrzeć i bezpłatnie pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów ma niebagatelne znaczenie dla stanu środowiska naturalnego. Rocznie trafia do nich ponad 50 milionów kilogramów odzieży i obuwia, które w innym przypadku znalazłyby się w najlepszym razie na wysypiskach śmieci. Ubrania, które są w najlepszym stanie, trafiają do powtórnego użycia. Zużyte materiały bawełniane przerabiane są na czyściwo fabryczne. Firma Wtórpol szczyci się 100 procentowym recyklingiem pozyskiwanego surowca.

Firma Wtórpol to nie tylko ochrona środowiska. Od wielu lat prowadzimy szeroko zakrojoną działalność charytatywną. Współpracujemy z wieloma organizacjami, przekazując im środki finansowe i materialne. Część najlepszej odzieży, którą zbieramy, za pośrednictwem instytucji charytatywnych przekazywana jest dla osób potrzebujących, schronisk, noclegowni, domów samotnej matki itp. Od dwóch lat przy Wtórpolu działa Fundacja Eco Textil Od Was dla Was, która z sukcesem pomaga dzieciom niepełnosprawnym. Zajmujemy się również mecenatem sportu i kultury.